• Poslovno Ime: Rail transport logistic d.o.o. Beograd
  • Status: Aktivno privredno društvo
  • Matični broj: 21204862
  • Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću
  • Sedište: Opština Novi Beograd – Beograd
  • Ulica i broj: Bulevar Maršala Tolbuhina 42
  • Predstavništvo:
  • Datum osnivanja:03.06.2016
  • PIB: 109579648
  • Web adresa: rtl.co.rs
  • Pretežna delatnost: železnički prevoz tereta

 

Uprava Društva

 

Direktor

Nebojsa Rodić

 

Izvršni director za saobraćaj

 

Izvršni director za razvoj

 

Lice za bezbednost